Bezpłatna wysyłka
30 dni na zwrot
2 lata gwarancji
Obsługa klienta i zamówienia
8:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
0
Koszyk
Cerrar
Skontaktuj się z nami

Regulamin Sklepu

Korzystanie z usług dostępnych na stronie www.krzeslabiurowepro.pl oraz zakup produktów sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu

1.- Postanowienia Ogólne Regulaminu

Zawiązując umowę kupna-sprzedaży, oświadczam, że:

a) Jestem osobą pełnoletnią i posiadam zdolność do czynności prawnych,

b) Przeczytałam/-em i akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu, w tym zasad dotyczących wysyłki i zwrotów, oraz przeczytałam/-em FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej Regulamin) określają zasady i tryb zawierania umowy kupna-sprzedaży na odległość przez osobę lub jednostkę o zdolnościach prawnych (dalej Klienta) za pomocą sklepu internetowego Krzesła Biurowe Pro (dalej Sklepu), którego właścicielem jest spółka Ilpack Startup nr VAT UE: ES B95779419, działalność zarejestrowana w Hiszpanii, w rejestrze handlowym prowincji Bizkaia pod numerem 2014/831 wpis nr 1/2014/14.955.0, dziennik 360, wpis 489 w tomie 5486, strona 206, wpis 1 z arkuszem BI-65083, i siedzibą pod adresem María Díaz de Haro 15, 2D, 48920 Portugalete (Bizkaia), Hiszpania.

Korzystanie z usług Sklepu i zawiązanie umowy kupna jest równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu. Regulamin może zostać wydrukowany i przechowywany przez Klienta. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu oraz FAQ, Sklep odpowiada pod adresem info@krzeslabiurowepro.pl i numerem telefonu 22 524 45 03.

2.- Podstawa prawna

Niniejszy Regulamin podlega postanowieniom ustawy nr 7/1998 z dnia 13 kwietnia o ogólnych warunkach umów, ustawy nr 26/1984 z dnia 19 lipca o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, Dekretu Królewskiego nr 1906/1999, z dnia 17 grudnia 1999 r., która reguluje umowy telefoniczne lub elektroniczne z ogólnymi warunkami, ustawa organiczna 15/1999, ustawa z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, ustawa 7/1996 z dnia 15 stycznia o Zasadach Handlu Detalicznego oraz ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.

3.- Zmiany w regulaminie

Sklep ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, zawsze informując o tych zmianach Klientów, w celu poprawy usług i produktów oferowanych na stronie www.krzeslabiurowepro.pl. Poprzez opublikowanie zmian w Regulaminie na stronie Sklepu, zostaje wypełniony obowiązek informacyjny.

Regulamin jest stale dostępny do wglądu i zalecane jest zapoznanie się z jego aktualną wersją zawsze przed skorzystaniem z usług Sklepu i zawiązaniem umowy kupna.

4.- Prawo odstąpienia od umowy i polityka zwrotów

Zgodnie z postanowieniami art. 44 Ustawy o Handlu Detalicznym, Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po otrzymaniu przesyłki. Prawo to dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych (nie przedsiębiorców), więc nie ma zastosowania w przypadku zakupów na firmę.

Po uprzednim zakomunikowaniu chęci odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać towar do Sklepu w takim samym stanie, w jakim go otrzymał. Sklep ma 14 dni kalendarzowych na zwrot należnych środków, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy lub dostarczenia zwrotu do Sklepu.

W przypadku zwrotu Klient zobowiązuje się odesłać produkt do magazynów Sklepu (Hiszpania lub Niemcy zależnie od produktu), w takim stanie, w jakim go otrzymał i odpowiednio zabezpieczony. Opłata za zwrot leży po stronie Klienta, który ma prawo wybrać sposób odesłania przesyłki: ubezpieczona przesyłka kurierska lub usługa odbioru przesyłki przez Sklep (cena usługi zależy od produktu).

Produkt musi zostać odesłany w idealnym stanie, uwzględniając wszystkie jego elementy. Nie może nosić żadnych śladów użytkowania, zniszczeń, ani zarysowań, które nie były zgłoszone przed akceptacją zwrotu. Zwracany produkt musi być poprawnie rozmontowany (dokładnie tak jak został przyjęty przez Klienta) oraz w pełni zabezpieczony. W przypadku odesłania Sklepowi części uszkodzonych w wyniku użytkowania lub nieprawidłowego zabezpieczenia paczki, produkt utraci na wartości, a różnica zostanie potrącona Klientowi.

Rezygnacje i zwroty po upływie określonego regulaminem terminu zwrotu nie będą akceptowane.

Chęć odstąpienia od umowy kupna Klient może zgłosić dowolną drogą, najlepiej jednak wysyłając mejla na adres: info@krzeslabiurowepro.pl, przed upływem terminu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Klient może również wypełnić formularz znajdujący się TUTAJ, podając numer zamówienia. W odpowiedzi na zgłoszenie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zwrotu wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi (nr zwrotu, sposób wysyłki, adres do dokonania zwrotu).

Zwrot nie wiąże się z żadną karą dla Klienta na warunkach określonych w trzeciej części wymienionego artykułu. Koszt transportu zwracanych produktów ponosi klient.

W przypadku braku na stanie zamówionego modelu Klientowi zostanie zaproponowany alternatywny produkt. W razie niezaakceptowania propozycji nastąpi próba dojścia do porozumienia, poprzez zaoferowanie zniżki. Jeśli Klient nie zaakceptuje żadnej propozycji, zostanie mu zwrócona całość zapłaconej kwoty.

5.- Własność intelektualna

Treści udostępniane na stronie Sklepu podlegają ochronie praw własności intelektualnej oraz przemysłowej i należą wyłącznie do Sklepu lub wskazanych osób fizycznych bądź prawnych. Poprzez sprzedaż produktu, Sklep nie przekazuje prawa do modyfikacji, wykorzystania, powielania, dystrybucji ani udostępniania publicznie tych treści. Przekazanie własności intelektualnej wymaga pisemnej zgody ze strony Sklepu. Klient nie ma prawda przekazywać osobom trzecim omawianych treści.

Prawem własności intelektualnej objęte są również wszystkie elementy graficzne, obrazy i kody źródłowe użyte do stworzenia strony Sklepu.

6.- Korzystanie z usługi i odpowiedzialność

Sklep nie gwarantuje stałej dostępności oferowanych usług. Zrzeka się tym samym wszelkiej odpowiedzialności za możliwe szkody spowodowane niedostępnością usługi z powodu wystąpienia siły wyższej lub niezamierzonych błędów sieci teleinformatycznej związanych z przesyłem danych.

Sklep nie bierze odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych, które nie są własnością Sklepu, zatem nie podlegają pod jego kontrolę.

Klient ma świadomość, że informacje przekazywane przez Sklep w związku z prowadzoną działalnością, nie posiadają charakteru prawnego i mają cel wyłącznie informacyjny.

Usługa konsultacji jest oferowana w celach informacyjnych i ma wyraźnie ograniczony zasięg, ponieważ nie są weryfikowane potencjalnie istotne dokumenty, ani nie są dostępne pełne informacje. W przypadku podejmowania decyzji mogącej mieć skutki ekonomiczne zawsze zaleca się konsultację u prawnika.

7.- Prywatność i ochrona danych osobowych

Przekazanie adresu e-mail oraz pozostałych danych koniecznych do realizacji usługi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych oraz ich wykorzystanie w celu przesyłania treści reklamowych Sklepu, które mogą być potencjalnie interesujące dla Klienta. Sklep udostępnia adres e-mail info@krzeslabiurowepro.pl, na który Klient ma prawo wysłać żądanie odwołania przekazanej zgody.

Sklep deklaruje przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz Dekretu Królewskiego 994/1999 z dnia 11 czerwca, który rozwija wspomnianą ustawę. Sklep udostępnia wcześniej wymieniony adres e-mail, aby Klient mógł skorzystać z prawa dostępu, aktualizacji, usunięcia i sprzeciwu, gwarantowanego przez obowiązujące przepisy.

8.- Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega hiszpańskiemu prawu dotyczącemu handlu internetowego i będzie interpretowany zgodnie z tym prawem.

9.- Komunikacja

Wszystkie zawiadomienia, wymagania, petycje czy inne pisma przekazywane przez strony w związku z Regulaminem muszą być sporządzone na piśmie i przekazane osobiście, listem tradycyjnym lub pocztą e-mail, na wskazany przez adresata adres.

10.- Akceptowane formy płatności

Na stronie Sklepu akceptowane są następujące formy płatności:

1. Karta płatnicza (debetowa lub kredytowa): Bezpieczna płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej odbywa się za pośrednictwem platformy Sermepa.

2. Przelew tradycyjny lub wpłata na konto: Bezpośredni przelew lub wpłata na konto Sklepu w banku Caixa Bank

3. PayPal: Płatność przelewem z konta PayPal lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paypal.

4. Szybkie płatności: Płatność z użyciem kodu BLIK za pośrednictwem platformy.

11.- Ceny produktów i koszty przesyłki

Ceny prezentowane na stronie nie uwzględniają podatku VAT (23%), ponieważ kierujemy nasze usługi przede wszystkim do firm i przedsiębiorców. Podatek jest doliczany podczas finalizacji zakupu. Przesyłka jest bezpłatna niezależnie od zamawianego produktu i liczby sztuk.

Obowiązujące są ceny prezentowane na stronie Sklepu. Pomimo starań, aby wszystkie ceny były poprawne, może zdarzyć się, że cena na stronie jest błędna. W przypadku odnalezienia błędu w cenie produktu zamówionego przez Klienta Sklep skontaktuje się z nim bezzwłocznie i Klient będzie miał możliwość zamówić produkt po poprawionej cenie lub anulować zamówienie. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem zamówienie zostanie anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto Klienta.

Sklep nie jest zobowiązany do wysyłki produktu po cenie zaniżonej w wyniku błędu (nawet w przypadku potwierdzenia wysyłki), jeśli błąd w cenie jest oczywisty i w logiczny sposób rozpoznany przez Klienta jako błąd w cenie.

Ceny mogą ulec zmianie w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Oprócz opisanej wyżej sytuacji związanej z błędem w cenie, zmiany cen nie wpływają na zamówienia, których wysyłka została potwierdzona.

12.- Gwarancja obejmująca produkty

Zgodnie z postanowieniami Ustawy 23/2003 o Gwarancji w Sprzedaży Towarów Konsumpcyjnych (i aktualizacją Dekretu Królewskiego z mocą ustawy 7/2021, z dnia 27 kwietnia), Sklep obejmuje wszystkie krzesła biurowe będące przedmiotem niniejszej umowy, 3-letnią gwarancją, licząc od dnia otrzymania towaru i obejmującą wszelkie wady fabryczne lub niezgodność z zastosowaniem. W tym celu ustala się okres 2 miesięcy od zaobserwowania wady lub niezgodności, w którym Klient ma prawo zgłosić wniosek reklamacyjny do Sklepu, pisząc e-mail na adres info@krzeslabiurowepro.pl

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy towaru, jego bezpłatnej wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Reklamacje przyjmowane są przez pocztę e-mail na adres info@krzeslabiurowepro.pl i muszą zawierać fotografię dokumentującą wadę produktu.

Sklep gwarantuje, że wszystkie oferowane produkty zostały wyprodukowane ze spełnieniem obowiązujących norm w swojej kategorii. Tym samym zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w okresie gwarancyjnym elementów wadliwych, lub nieodpowiadająch cechom wskazanym w karcie produktu, akceptując w takim przypadku jedynie gwarancję na naprawione lub wymienione części.

Sklep w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania produktów.

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie muszą zostać zmontowane przez klienta (montaż jest bardzo prosty). Zawsze są dostarczane wszystkie niezbędne wkręty i instrukcja montażu.

13.- Zobowiązanie "Confianza Online"

Sklep należy do hiszpańskiej organizacji "Confianza Online" (stowarzyszenie non-profit), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, grupa 1, sekcja 1, numer krajowy 594400, CIF G85804011, Calle Castelló 24, Esc. 1 2° izq., 28001 Madryt (Hiszpania), telefon (+34) 91 309 13 47 y fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Niniejszy Regulamin podlega prawu hiszpańskiemu. Jednakowoż zgodnie z postanowieniami Ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, informujemy konsumentów, że jako podmiot członkowski i zgodnie z warunkami Kodeksu Etyki, Klient może zwrócić się do "Confianza Online" w celu alternatywnego rozwiązania ewentualnych sporów (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Jeśli dotyczą one transakcji elektronicznych lub ochrony danych, roszczenia będą rozstrzygane przez Komisję ds. Mediacji organizacji "Confianza Onilne" akredytowaną do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich. Jeśli spory dotyczą reklamy cyfrowej lub ochrony danych związanych z tym obszarem, zostaną przesłane do Sądu ds. Reklamy AUTOCONTROL. Ponadto przypominamy, że możesz uzyskać dostęp do platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej, klikając ten link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

14.- Unieważnienie klauzuli

Jeżeli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym regulaminie została uznana, w całości lub w części, za nieważną lub nieskuteczną, będzie miało to wpływ tylko na postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, utrzymując Regulamin w jego pozostałości, uznając rzeczoną klauzulę za nie zaistniałą.

15.- Montaż produktów

Produkty wysyłane są w częściach, w kartonie, w związku z czym muszą być zmontowane przez Klienta. Części są doskonale zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Montaż jest bardzo prosty, a produkty dostarczane są ze wszystkim, co jest potrzebne do jego wykonania (wkręty, klucze...). Dodatkowo do przesyłki dołączona jest bardzo prosta instrukcja, która opisuje krok po kroku, jak złożyć przedmiot.

 
Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie do analizy ruchu na naszej stronie internetowej, uzyskując dane niezbędne do badania Twojego poruszania się po stronie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie, klikając przycisk „Akceptuj i kontynuuj”.
Ustawienia

Zarządzanie Cookies

Personalizacja
Nie    Tak
  • Pliki cookie zewnętrznych podmiotów do celów analitycznych.
  • Wyświetlaj spersonalizowane rekomendacje na podstawie przeglądania innych stron www.
  • Wyświetlaj spersonalizowane kampanie na innych stronach www.
Funkcjonalne (niezbędne)
Nie    Tak
  • Niezbędne do poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcji.
  • Identyfikacja Ciebie jako użytkownika i zapisywanie Twoich preferencji, takich jak język i waluta.
  • Personalizacja Twojego doświadczenia na podstawie historii przeglądania.